Kolejarz.org Forum Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury "KOLEJARZ"
Forum Kolejarz.org Strona Główna
Pomoc Szukaj Użytkownicy Grupy Profil Zaloguj Rejestracja Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości


Komisja Turystyki Rady Głównej KFTiDK "Kolejarz"

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Kolejarz.org Strona Główna Propozycje
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
yanuszDołączył: 06 Lip 2007
Posty: 6
Skąd: Południowa Polska

PostWysłany: Nie 20 Kwi 2008, 23:02    Temat postu: Komisja Turystyki Rady Głównej KFTiDK "Kolejarz" Odpowiedz z cytatem

Kontynuując prezentację informacji i dokumentów, związanych z 45. Naradą 45. Szkoleniowo-Programową Organizatorów Sportu Pracowniczego, Turystyki i Kultury Kolejarzy (odbytej w Wysowej-Zdroju w dniach 28 - 30 marca 2008 r.) przedstawiam poniżej :

1/ Protokół z narady Komisji Turystyki Rady Głównej Kultury Fizycznej, Turystyki i Działalności Kulturalnej "Kolejarz" w Wysowej-Zdroju 29 marca 2008 r.;
2/ Lista obecności uczestniczących w Komisji Turystyki Rady Głównej KFTiDK "Kolejarz" Wysowa-Zdrój 29 marca 2008 r.;

PT Koleżanki i Koledzy Turyści!
Jeżeli nieobce Wam są zagadnienia kolejarskiej turystyki - możecie proponować swoje sugestie do tegorocznej działalności oraz dzielić sie swoimi doświadczeniami z turystycznych wędrówek i krajoznawczych pobytów.

Janusz Węgrzynowski
Sekretarz Komisji Turystyki Rady Głównej KFTiDK "Kolejarz"

ZAŁ. nr 1:
Protokół z narady Komisji Turystyki Rady Głównej Kultury Fizycznej, Turystyki i Działalności Kulturalnej "Kolejarz", która odbyła się w trakcie 45. Narady Szkoleniowo-Programowej w Wysowej Zdroju w dniu 29 marca 2008 r.

Naradę otworzył witając przybyłych członków komisji oraz zaproszonych gości Przewodniczący Komisji Turystyki Dariusz Świercz.

Następnie przedstawił planowany porządek narady tj.
1. Przedstawienie propozycji wniosków przygotowanych przez Prezydium Komisji Turystyki i uczestników narady oraz dyskusja nad nimi.
2. Realizacja planu pracy Komisji Turystyki ze szczegółowym omówieniem imprez kalendarza w II kwartale. 2008 r.;
3. Omówienie współpracy z KPTW Natura Tour.
4. Sprawy związane z organizacją Centralnego Zlotu Turystów Kolejarzy.
5. Przypomnienie zasad przyznawania środków finansowych do imprez turystycznych (obowiązujących od 2005 r.);
6. Propozycje organizacji 46 narady.
7. Sprawy bieżące komisji i różne.

W dalszej części Dariusz Świercz odczytał przygotowane wnioski celem skonsultowania i dalszego procedowania na Prezydium 46 (Sejmiku) Narady. Po dyskusji i poprawkach sformowano je w sposób następujący:
1. Przedstawić pod obrady Prezydium Rady Głównej KFTiDK propozycje przyznania tytułu "Członek Honorowy Rady Głównej KFTiDK Kolejarz" – Tadeuszowi Olszańskiemu z Zakładu Taboru w Szczecinie oraz Sylwestrze Stolarczyk z Warszawy, będących aktywnymi członkami Komisji Turystyki Międzyzakładowej Rady KFTiDK w Szczecinie i Warszawie – organizującym od wielu lat imprezy turystyczne oraz promujące aktywne formy turystyki i krajoznawstwa.
2. Organizatorzy w trakcie imprez turystycznych powinni propagować działalność Stowarzyszenia KSTiK "Kolejarz" oraz proponować uczestnikom imprez wstępowanie w szeregi członków Stowarzyszenia.
3. Komisja Turystyki uważa za bardzo potrzebne kontynuowanie edukacji zainteresowanych pracowników zakładów pracy Grupy PKP w ramach szkoleniowych kilkudniowych kursokonferencji dla organizatorów turystyki. Proponujemy organizowanie tych szkoleń jak również innych imprez turystycznych w obiektach wczasowo-wypoczynkowych KPTW "Natura-Tour" w okresach ich mniejszego obłożenia.
4. Wzorem lat 2005 – 2006 należy kontynuować kontakty ze strukturami FIATC – licząc na ewentualne przyjęcie przez ATC niektórych państw polskich ofert wycieczkowych, dostosowanych do oczekiwań międzynarodowych turystów kolejarzy.
5. Prezydium Komisji Turystyki apeluje do Międzyzakładowych Rad KFTiDK aby kontynuowali wręczanie swoim aktywnym działaczom Honorowe Odznaki Rady Głównej KFTiDK "Kolejarz" (w stopniu srebrnym, lub złotym) wybijającym się w swojej działalności turystom.

Ponadto część przedstawionych wniosków przyjęto jako wewnętrzne Komisji Turystyki do realizacji przez poszczególne MR KFTiDK.

Następnie Przewodniczący kol. Dariusz Świercz przedstawił imprezy z kalendarza ogólnopolskich imprez turystycznych, które będą się odbywały w II kwartale 2008 r. Organizatorzy poszczególnych imprez omówili ich planowany przebieg oraz zaawansowanie przygotowań.

Kolejnym punktem narady było omówienie współpracy organizatorów imprez i rajdów z poszczególnych MR KFTiDK z organizacjami związkowymi oraz z KPTW "Natura Tour". Współpraca ta układa się różnie – wg oceny przedstawicieli poszczególnych MR biorących udział w naradzie jest ona w stopniu dobrym bądź dostatecznym. Kol. Bogumiła Sapielak z Koła PTTK nr 93 (MR Warszawa) wystąpiła z wnioskiem o podpisanie ramowej umowy z KPTW w sprawie stosowania stawek preferencyjnych za pobyt w ośrodkach uczestników naszych rajdów. Jednak nie jest to możliwe, gdyż kierownictwo konkretnego ośrodka w którym odbywa się impreza może negocjować stawki, warunki itd., a trzeba zaznaczyć, że znaczna ilość imprez jest organizowana na bazie ośrodków Natury Tour. Według wstępnych obliczeń kol. Janusza Węgrzynowskiego w tych ośrodkach zamawialiśmy imprezy na sumę ok. 110 tys. zł, tak więc jest to kwota niebagatelna.

Następnie kol. Jolanta Krzęczko i kol. Robert Drewnowski (MR Szczecin) przedstawili zaawansowanie przygotowań do organizacji 50. CZTK, który odbędzie się w dniach 21 – 28 czerwca 2008 r. w Międzyzdrojach (OW "STILO", ul. Gryfa Pomorskiego 7Cool w połączeniu z imprezą cykliczną "Bosmańskie Lato". Kol. Jolanta Krzęczko przedstawiła harmonogram przygotowań i wstępne ustalenia dot. w/w imprezy. Na dzień dzisiejszy lista zgłoszonych uczestników jest już kompletna. Ustalono, iż w trakcie Zlotu zorganizowane zostanie posiedzenie Komisji Turystyki, odbędzie się ono w dniu 26 czerwca 2008 r.

Przysłuchujący się naradzie Komisji Turystyki Sekretarz Rady Głównej kol. Adam Utrata przypomniał obowiązujące od 2005 r. zasady przyznawania przez Zarząd Stowarzyszenia KSTiK środków finansowych do organizacji imprez turystycznych. Ponownie apelował, aby bezwzględnie przestrzegać terminów przedkładania preliminarzy (oryginalnych egzemplarzy składanych do Przewodniczącego Komisji Turystyki) celem ewentualnego ubiegania się o przydzielenie środków finansowych na imprezy, które będą się odbywały w 2008 r. Wyjaśnił sytuację nie przyznania dotacji do dwóch imprez pierwszego kwartału 2008 r. (organizator MR KFTiDK Gdańsk) właśnie z powodu nie złożenia oryginalnych preliminarzy w stosownym terminie.

Następnie podjęto dyskusję w sprawie organizacji przyszłorocznej 46. Ogólnopolskiej Narady Szkoleniowo-Programowej. Wstępny akces zgłosiły Rady: Lublin i Gdańsk. Zostawiono te sprawę otwartą do przeanalizowania przez Prezydium Rady Głównej KFTiDK "Kolejarz".

W dalszej części narady, w trakcie dyskusji jaka się wywiązała kol. Janusz Węgrzynowski poinformował w związku z oczekiwaniami i głosami dotyczącymi konieczności szkoleń w ramach Forum Krajoznawczego o możliwościach jego organizacji. Jak wiemy planowane w 2007 r. Forum Krajoznawcze nie odbyło się z uwagi na brak odpowiedniej liczby chętnych uczestników z poszczególnych zakładów pracy Grupy PKP. W związku z powyższym ustalono, iż w terminie do 15 maja br. poszczególne MR KFTiDK prześlą do Prezydium Komisji Turystyki zgłoszenia kandydatów z terenu działania poszczególnych MR (wnioski pisemne podpisane przez Przewodniczącego MR). W przypadku zebrania odpowiedniej liczby uczestników podjęte zostaną działania organizacyjne w celu uruchomienia w 2008 roku szkoleniowej imprezy – Forum Krajoznawczego.

Następnie w wyniku dyskusji, dotyczącej rywalizacji w zakresie Imprez na Orientację postanowiono aby Podkomisja ds. InO spotykała się regularnie dwukrotnie w ciągu każdego roku kalendarzowego (począwszy od roku 2008).

Poniższe wnioski - zaproponowane przez Prezydium Komisji Turystyki - postanowiono traktować jako wnioski wewnętrzne komisji do bieżącej realizacji:

1. Regulamin Ogólnopolskiego Współzawodnictwa o Puchar w Turystycznych Marszach na Orientację im. T. Kamińskiego Rady Głównej KFTiDK "Kolejarz" powinien być w całości stosowany przez organizatorów InO – zwłaszcza w zakresie terminowego przekazywania końcowych wyników klasyfikacji oraz informowania o sponsorowaniu tych imprez przez Zarząd Stowarzyszenia KSTiK "Kolejarz";

2. Dla podniesienia rangi imprez na orientację oraz uzyskiwania wyższej punktacji OInO, Podkomisja InO powinna corocznie dążyć do umieszczania w Kalendarzu InO ZG PTTK jak najwięcej imprez kolejarzy;

W trakcie powstałej dyskusji padła propozycja aby z Kalendarzem imprez włączyć się do katalogów przedsiębiorstw turystycznych współpracujących z Grupą PKP jak BWT "KOLTUR" czy KPTW "Natura Tour". Prezydium Komisji Turystyki podejmie takie działania w uzgodnieniu z w/w firmami.
Na tym naradę zakończono.

W załączeniu: Lista obecności

ZAŁ. nr 2:
LISTA OBECNOŚCI uczestników narady Komisji Turystyki Rady Głównej FTiDK "KOLEJARZ" - Wysowa-Zdrój, dnia 29 marca 2008 r.

Lp Nazwisko i imię: Funkcja w MR KFTiDK; miejsce pracy: Nr telefonu kontaktowego / Adres e-mail (aktualny) Podpis
1. Świercz Dariusz Przewodniczący KT 507 960 033 (–)
2. Dzierżak Mieczysław Wiceprzewodn. KT 609 032 621 (–)
3. Sajak Zdzisław Członek 691 722 013 (–)
4. Drewnowski Robert Szczecin – " – – " – (–)
5. Penkowski Jerzy Gdańsk 695 530 337 (–)
6. Kawałek Eugeniusz Gdańsk 0-52 518 3098 (–)
7. Kawałek Barbara Gdańsk 606 832 415; b.kawalek@plk-sa.pl; (–)
8. Boguta Henryk Lublin 600 084 314; h.boguta@o2.pl; (–)
9.Brachmański Zdzisław Katowice Oddz. Kolejowy PTTK 0-32 270 2529 (–)
10. Hanusiak Julian Katowice 661 149 671; jhanusiak@vp.pl; (–)
11. Hamska Lucyna Kraków 603 291 717 (–)
12. Nowotna Renata Kraków 393 4306 (–)
13. Mitura Gabriela Lublin 609 156 262 (–)
14. Muchowska Elżbieta Gdańsk; IZ Bydgoszcz 605 546 012; e.muchowska@plk-sa.pl; (–)
15. Zielińska Gabriela Gdańsk; IZ Toruń 0-56 621 3508 (–)
16. Kudlaszyk Andrzej Przew. KT MR KFTiDK Poznań; 603 429 235; kudlaszyk@biuroinkasso.com; (–)
17. Wójtowicz Marek Lublin 605 087 139; mw1906@wp.pl; (–)
18. Krzęczko Jolanta Szczecin 502 744 682; jkrzeczko@wp.pl; (–)
19. Sadowski Andrzej Lublin 517 503 261 (–)
20. Nowak Witold Bydgoszcz 600 084 980 (–)
21. Olszański Tadeusz CM Szczecin 991 4714187; stargard.tedy@wp.pl;(–)
22. Hoffmann Mariola IZ Bydgoszcz 606 155 272; www.hoffmann@wp.pl;
23. Jurkowska Violetta Bydgoszcz 663 293 422; cm.bydgoszcz.socjal@wp.pl; (–)
24. Olszacki Henryk Szczecin 663 294 885; henrykolszacki@interia.pl;
25. Hoińska Lucyna Ostrów 696 048 893; lusii69@o2.pl; (–)
26. Szóstak Paweł Ostrów 697 718 966; pawelsz57@wp.pl; (–)
27. Bialik Aleksandra PR Wrocław 0-71 717 3360 (–)
28. Trybuła Andrzej LZ Wrocław 693 559 191 (–)
29. Sapielak Bogumiła Warszawa 0-22 610 5252 (–)
30. Sapielak Henryk Warszawa 0-22 610 5252 (–)
31. Szefczyk Jan Wrocław 604 114 878 (–)
32. Markefka Ryszard Kraków 606 929 141 (–)
33. Pasek Krzysztof Członek 501 959 718 (–)
34. Węgrzynowski Janusz Sekretarz Kom Tur. RG 601 821 842 (–)
35. Taboła Dorota Szczecin 501 382 301; dorota.tabola@wp.pl; (–)
36. Sztyma Albin Szczecin 0-91 321 0558 (–)
37. Stolarczyk Sylwestra Warszawa 501 008 721 (–)
38. Saar Józef Warszawa 500 251 220; jotes53@neostrada.pl; (–)
39. Jugo Barbara Warszawa 601 200 420 (–)
40. Lendzion Bożena Gdańsk 661 969 177 (–)
41.Utrata Robert Adam Sekretarz RG KFTiDK 922 474 4035 (–)

Za zgodność: Janusz Węgrzynowski 2008-04-04
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Kolejarz.org Strona Główna Propozycje Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


phpBB © 2003 phpBB Group
Designed by majky3